پیچک ( محمد رضا آغاسی)

شعر و ادب پارسی

عناوین مطالب
- ساقی سرمست ما دیوانه نیست (محمد رضا آغاسی)
- تا كي به انتظار تو بنشينم (محمد رضا آغاسی)
- ببوسم خاك پاك جمكران را (محمد رضا آغاسی)
- علي جان کوفيان غيرت ندارند (محمد رضا آغاسی)
- مرا دست قضا در چاه انداخت (محمد رضا آغاسی)
- اي خماران را شرابي سوخته (محمد رضا آغاسی)
- اي وطن دختران غيرتمند (محمد رضا آغاسی)
- منو نيمه شبهاي از جنس نور (محمد رضا آغاسی)
- آفتاب شيعه از مغرب درآ (محمد رضا آغاسی)
- ز جنوب و غرب تا شرق و شمال (محمد رضا آغاسی)
- بادهاي هرزه در دشت و دمن پيچيده اند (محمد رضا آغاسی)
- محرم ماه الفت با جنون است (محمد رضا آغاسی)
- آمد گه شادماني اي مردم (محمد رضا آغاسی)
- غدير اي باده گردان ولايت (محمد رضا آغاسی)
- به آواي خروسان سحر خيز (محمد رضا آغاسی)
- خبر آمد خبری در راه است (محمد رضا آغاسی)
- ما را نظری به غیر الله مباد (محمد رضا آغاسی)
- ساقی امشب باده از بالا بریز (محمد رضا آغاسی)
- هر روز به روز پیش می پیچم (محمد رضا آغاسی)
- میرسد از راه مردی از دیار آشنایی (محمد رضا آغاسی)
- هفتاد دو ماه و ظهر عاشورا (محمد رضا آغاسی)
- چیست درویشی به جز فانی شدن (محمد رضا آغاسی)
- با زکنم راز سه مظلومه را (محمد رضا آغاسی)
- می سزد کز نفس روح خدا یاد آرم (محمد رضا آغاسی)
- گفت خداوند جهان آفرین (محمد رضا آغاسی)
- مسلمان نمايان تكنو كرات (محمد رضا آغاسی)
- قسم بر انشقاق فرد منشق (محمد رضا آغاسی)
- كربلا لبريز عطر ياس شد (محمد رضا آغاسی)
- آن شب كه بتان نماز خواندند (محمد رضا آغاسی)
- زهرا اگر نبود محمد یتیم بود (محمد رضا آغاسی)
- الا ساقي مستان ولايت (محمد رضا آغاسی)
- زهره منظومه زهرا حسين (محمد رضا آغاسی)
- از آن بترس که روزی جمل دوچرخه شود (محمد رضا آغاسی)
- از ذکر علی مدد گرفتیم (محمد رضا آغاسی)
- الا مسها که در گرد و غبارید (محمد رضا آغاسی)
- آنان که امام را پذیرفتند (محمد رضا آغاسی)
- ديدار را به صبح قيامت حواله كرد (محمد رضا آغاسی)
- بسم الله الرحمن الرحیم (محمد رضا آغاسی)
صفحه قبل 1 صفحه بعد